+420 777 337 006

Školení

Nabízíme školení v rámci růstu IT gramotnosti. Školení jsou určena především pro firmy, které chtějí rozvíjet počítačové dovednosti svých zaměstnanců. Specifickou nabídku tvoří školení určená pro školská zařízení, během kterých jsou reflektovány specifické požadavky pedagogů. Školení jsou tvořena dle přesných požadavků klienta, především se jedná o balík Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), v nabídce máme také školení zaměřené na interaktivní nástroje v pedagogické praxi. Naším cílem je zatraktivnit výuku nejen pro žáky, ale také pro pedagogy.

Dále poskytujeme zaškolení při dodávkách nového zařízení i při instalaci nových programů. Zaškolení může proběhnout individuálně, jsme schopni ale také připravit školení pro celý váš tým.